Ludvig Lundborg

VD & VVS-Montör

Nina Lundborg

Ekonomi/ Administration

Lars Bengtsson

VVS-Montör

Emil Andersson

VVS-Montör & Kyl-tekniker

Magnus Malmros

VVS-Montör